Η UIMLA είναι μια διεθνής οργάνωση η οποία ασχολείται αποκλειστικά με την δραστηριότητα της πεζοπορίας σε ξερό και χιονισμένο περιβάλλον και σε οποιοδήποτε υψόμετρο. Όσοι έχουν αποκτήσει την πιστοποίηση της UIMLA, μπορούν να οδηγούν κόσμο σε χιονισμένο πεδίο με χρήση χιονορακέτας αλλά όχι σε παγετώνες και την χρήση τεχνικών αλπινισμού.

Το σωματείο μας εντάχθηκε στην UIMLA τον Νοέμβριο του 2020 ως δόκιμο μέλος με την υποχρέωση μέσα στα επόμενα τρία χρόνια να γίνει πλήρες και ολοκληρωμένο μέλος. Τα μέλης μας που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης πάνω στην δραστηριότητα της πεζοπορίας και μέσα στα πλαίσια που ορίζει η UIMLA θα αποκτήσουν διεθνή πιστοποίηση της UIMLA (ΔΑΒ) με την υποχρέωση πως θα χρησιμοποιούν το σήμα της μόνο για την δραστηριότητα της πεζοπορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της UIMLA ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σωματείο μας