Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Καρνάκης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σταύρος Χασαπίδης

Αντιπροεδροσ

Αστέριος Χατζίκας

γενικοσ γραμmατεασ

Ιωάννης Λαζαρίδης

ταμιασ

Χρήστος Κόνης

μελοσ

Ιωάννης Νταμπώσης

μελοσ

Απόστολος Τσολακίδης

μελοσ