Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Θωμάς Δαούτης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Mobile: +306937137173 

Παντελής Δημητριάδης

Αντιπροεδροσ

Mobile: +306972831503

Χρήστος Κόνης

γενικοσ γραματεασ

Λάμπρος Τζανίκας

δημοσιεσ σχεσεισ

Mobile: +306972600144

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΠΟΖΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ: ΜΠΟΜΠΟΚΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΕΛΟΣ: ΜΠΡΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

επιτιμο μελοσ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

Email: gbrindisi@hotmail.com
Mobile: +30 694 465 0181

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

Head Office

Ⓒ 2020 - H.M.L.A. All Rights Are Reserved