Ο σκοπός του σωματείου μας

*Το ελληνικό σωματείο αρχηγών βουνού είναι μια επαγγελματική πανελλαδική οργάνωση με σκοπό την συσπείρωση όλων των αποφοίτων της ειδικότητας συνοδός βουνού και την ανάδειξη του επαγγέλματος του αρχηγού βουνού και μέσα στα πλαίσια του ελληνικών  και των διεθνών προτύπων και του εθνικού κανονισμού εκπαίδευσης.

 
*Κυρίως σκοπός του σωματείου είναι η συνεργασία και η πιστοποίηση από  διεθνείς οργανισμούς πάνω στον τουρισμό περιπέτειας όπως αυτής της UIMLA, ICAR, IFMGA. 

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

Head Office

Ⓒ 2020 - H.M.L.A. All Rights Are Reserved