Ο σκοπός του σωματείου μας

Σκοπός του Σωματείου μας είναι η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού και μέσα από τις δραστηριότητες που προβλέπει το καταστατικό μας αλλά και η εκπαίδευση των μελών μας όπως είναι η πεζοπορία, η αναρρίχηση βράχου, η Via Ferrata. η κατάβαση φαραγγιών αλλά και άλλων δραστηριοτήτων που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον.

Τα μέλη μας εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται από την ελληνική πολιτεία όπως ορίζει το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας. Ένας από τους πιο βασικούς σκοπούς του Σωματείου μας είναι η περαιτέρω εκπαίδευση και πιστοποίηση των μελών μας πάνω στις δραστηριότητες αυτές μέσα απο διεθνείς οργανισμούς ώστε να αποκτήσουν τα μέλη μας ακόμα περισσότερα στάνταρ.