Το Σωματείο μας συμμετέχει ενεργά και αντιπροσωπεύεται από εκλεγμένα μέλη του στο ΔΣ της ΟΦΟΕΣΕ.

Η Ομοσπονδία Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος, πολύτιμος συνεργάτης του Σωματείου μας, δημιουργήθηκε το 1935 και έχει στην δύναμη της πάνω απο 50 ανεξάρτητα σωματεία.

Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η ανάπτυξη της φυσιολατρίας και του τουριστικού, εκδρομικού και ορειβατικού πνεύματος στην Ελλάδα, με το συντονισμό των μελών της και τη στενή συνεργασία με άλλα πολιτιστικά σωματεία ή αργανώσεις της χώρας, που υπηρετούν τις ιδέες της.

Το ΕΣΑΒ, επενδύει στρατηγικά και συμμετέχει σε κάθε οργανισμό ή ένωση, φυσιολατρικό ή επαγγελματικό, που ως σκοπό έχει την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τη διαφυλαξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο των υπαίθριων δραστηριοτήτων.