ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

UIMLA - WELCOMING NEW MEMBER

UUIMLA 2020 REVIEW

ΝΕΑ -& ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΗΓΟΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ

Ο Αρχηγός Ορεινής Πεζοπορίας με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του, θα είναι σε θέση να οργανώνει και να συντονίζει ομάδες επισκεπτών και να επιλέγει τις κατάλληλες πεζοπορικές διαδρομές σε ξερό και χιονισμένο πεδίο και σε οποιοδήποτε υψόμετρο, με σεβασμό στο φυσικό κάλλος και με γνώμονα την επαφή του με τη φύση και την ικανοποίηση των πεζοπόρων.
Ταυτόχρονα, ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών για τους εθνικούς δρυμούς και τους ορεινούς όγκους και μαθαίνει να ενημερώνει τους επισκέπτες για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των περιοχών που επισκέπτονται.

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

Head Office

Ⓒ 2020 - H.M.L.A. All Rights Are Reserved