ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το σωματείο έχει 62 μέλη τα οποία βρίσκονται σε όλη την ελληνική επικράτεια και στα παρακάτω γεωγραφικές περιοχές.

ΘΡΑΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΣ

ΚΡΗΤΗ

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

Head Office

Ⓒ 2020 - H.M.L.A. All Rights Are Reserved