Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ- ΟΤΕΚ Σταυρούπολης, Ν. Ξάνθης , του τμήματος Ορεινού Τουρισμού με ειδικότητα Συνοδός Βουνού , οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΟΕΕΚ σε συνεργασία με τους υπόλοιπους πιστοποιημένους Συνοδούς Βουνού από τα αντίστοιχα τμήματα στην Καλαμπάκα, Ν. Τρικάλων, Ίταμου, Ν. Καρδίτσας και Νεστορίου. Ν. Καστοριάς, προχώρησαν στην ίδρυση επαγγελματικού σωματείου με την αρ.582/2008 απόφαση μονομελούς πρωτοδικείου Τρικάλων , με την επωνυμία Σωματείο Συνοδών Βουνού Ελλάδος με έδρα την Καλαμπάκα και σκοπό τον αναφερόμενο στο από 12 άρθρα αποτελούμενο καταστατικό. Αυξ.αρ.4/2009 Γ.Μ.1365/2009
Την 14/3/2009 διεξήχθη η 1 η γενική συνέλευση και εκλογή του 1 ου διοικητικού συμβουλίου το οποίο αποτελείται από: