ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΧΗΓΩΝ ΒΟΥΝΟΥ

Ε.Σ.Α.Β.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΧΗΓΩΝ ΒΟΥΝΟΥ

Το ελληνικό σωματείο αρχηγών βουνού είναι το μοναδικό σωματείο στον ελλαδικό χώρο όπου τα μέλη του έχουν αναγνωρισμένη επαγγελματική κατάρτιση από το Υπουργείο παιδείας και τον Εθνικό οργανισμό πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ για τις υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής και περιπέτειας όπως αναφέρει εθνικός νόμος 4582 /2018. Σκοπός του Σωματείου μας η συσπείρωση όλων των αποφοίτων της  ειδικότητας και η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των μελών μας μέσα από διεθνείς οργανισμούς στις υπαίθριες δραστηριότητες 

ΔΟΚΙΜΟ ΜΕΛΟΣ