ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΧΗΓΩΝ ΒΟΥΝΟΥ

Ε.Σ.Α.Β.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΧΗΓΩΝ ΒΟΥΝΟΥ

Το ελληνικό σωματείο αρχηγών βουνού είναι το μοναδικό σωματείο στον ελλαδικό χώρο όπου τα μέλη του έχουν αναγνωρισμένη επαγγελματική κατάρτιση από το Υπουργείο παιδείας και τον Εθνικό οργανισμό πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ για τις υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής και περιπέτειας όπως αναφέρει εθνικός νόμος 4582 /2018. Σκοπός του Σωματείου ή συσπείρωση και η ανάδειξη του επαγγέλματος του Συνοδού και του Αρχηγού βουνού ανά την Ελλάδα και την συνεργασία του με διεθνείς οργανώσεις όπως είναι η UIMLA, IFMGA, ICAR, MSI, κλπ.

ΔΟΚΙΜΟ ΜΕΛΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

CANYONING

CLIMBING

VIA FERRATA

TREKKING

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

Head Office

Ⓒ 2020 - H.M.L.A. All Rights Are Reserved